Follow Us:

vhn.bio@gmail.com 0936.653.545

Biếng ăn

Biếng ăn không phải là một bệnh, mà chỉ là tình trạng giảm hoặc mất cảm giác thèm ăn ở trẻ nhỏ, thường gặp trong giai đoạn trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Điều này dẫn đến trẻ không bổ sung đủ lượng và chất dinh dưỡng, gây thiếu hụt dưỡng chất thiết yéu. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đến thể chất và tinh thần của trẻ, là tiền đề dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác.

Các danh mục