Follow Us:

vhn.bio@gmail.com phone 0936.653.545

Biếng ăn

Biếng ăn không phải là một bệnh, mà chỉ là tình trạng giảm hoặc mất cảm giác thèm ăn ở trẻ nhỏ, thường gặp trong giai đoạn trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Điều này dẫn đến trẻ không bổ sung đủ lượng và chất dinh dưỡng, gây thiếu hụt dưỡng chất thiết yéu. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển đến thể chất và tinh thần của trẻ, là tiền đề dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác.

Cảnh báo 4 hậu quả khôn lường với trẻ biếng ăn lâu ngày

Chứng biếng ăn lâu ngày ở trẻ nhỏ là tình trạng thường gặp, và luôn là vấn đề làm đau đầu các bố mẹ. Vì hệ quả của biếng ăn luôn đi kèm với các nỗi lo trẻ nhẹ cân, chậm lớn so với các bạn cùng trang lứa.  Trẻ biếng ăn lâu ngày không…

Các danh mục