Follow Us:

vhn.bio@gmail.com 0936.653.545

Chậm tăng cân

Tất cả trẻ em có một mô hình tăng trưởng phù hợp theo lứa tuổi. Chúng sẽ phát triển tốt nếu chúng được theo dõi trên mô hình tăng trưởng theo thời gian. Chậm tăng cân ở trẻ được định nghĩa là tăng cân với tốc độ chậm hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi và giới tính. Có nhiều lý do cho tình trạng này. Lý do phổ biến nhất là vì chúng không ăn đủ chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu cơ thể.

Các danh mục